PEDODONTI

Från och med maj 2018 har vi på TRDS Specialisttandvård utökat vår kompetens till att inkludera pedodonti. Pedodonti innebär högspecialiserad barn- och ungdomstandvård. Vi har glädjen att ha några av branschens duktigaste kollegor, Maria Jarkander och Nina Monsef Johansson hos oss!

Vi tar emot remisser för pedodonti

Vi tar tacksamt emot remisser för barn och ungdomar som behöver högspecialiserad vård. Vi har stora kunskaper och god erfarenhet inom många områden, till exempel:

 • Tandvårdsrädsla
 • Traumatandvård
 • Mineraliseringsstörningar
 • Erosionsskador
 • Grav karies
 • Extraktioner inför ortodonti
 • Olika former av handikapp och syndrom
 • Kroniska sjukdomar som hemofili och diabetes
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD

Vi tar även emot remisser för utförande av kirurgiska ingrepp på barn och ungdomar, till exempel:

 • Svårare extraktioner
 • Frenulumectomi
 • Operativt avlägsnande av mesiodens
 • Friläggning av retinerade hörntänder
 • Andra oralkirurgiska ingrepp

Vi arbetar med sedering och lägger stor vikt vid det psykologiska omhändertagandet av både patient och förälder. Vi utför högkvalitativ tandvård och har också ett nära samarbete med andra specialister.